BIM

Maakt ondernemen voor jou mogelijk. BIM is een van de grootste spelers op de Bossche markt van bedrijfsonroerend goed en tevens een van de oudste publieke investeringsmaatschappijen. Met verschillende locaties in 's-Hertogenbosch in onze portefeuille heeft BIM passende huisvesting voor startende, groeiende en gevestigde ondernemingen.

Biox Biosciences B.V.

Een private investeringsmaatschappij voor vroege en mid fase investeringen in duurzame life sciences initiatieven. Naast het verstrekken van kapitaal, biedt het bedrijf tevens de mogelijkheid te assisteren bij strategische & financiële planning, bedrijfsfinanciering, financiële administratie via dochteronder neming Agri Food Health Innovation Centre B.V.

BOM N.V.

De missie van NV BOM is: 'het creëren van kansen voor Brabant door het versterken van de economische groei en innovatieve kracht'.
BOM ondersteunt bedrijven door ze echt te helpen met het verder organiseren van en participeren in het bedrijf. 

ZLTO

Is een organisatie van ruim 10.000 ondernemers in de groene ruimte. Zij stimuleren actief ontwikkeling en innovatie in de groene sector van de economie en ondersteunen hun leden in het realiseren van een duurzame positie in de markt en de maatschappij. 

Rabobank

Is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag en levert diensten op het gebied van Retail banking, Wholesale banking, Private banking, Leasing en vastgoed. Als coöperatieve bank stelt de Rabobank het belang van klanten voorop in haar dienstverlening.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO )

De Seed Capital regeling is in 2009 toegewezen aan het Brabant Life Sciences Seed Fonds. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt hiermee techno starters en creatieve starters. Het ministerie verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers. RVO is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Brabant Life Sciences Seed Fonds

Provincie Noord- Brabant

Het Fonds is een intensieve samenwerking aangegaan met het Spin Off Fonds van de Provincie Noord Brabant dat beheerd wordt door de Brabantse Ontwikkeling Maatschappij. Doel van deze samenwerking is om via co- financiering de Life Sciences Sector verder te stimuleren.

Van, voor en door ondernemers