image

Multidisciplinair team

Van, voor en door ondernemers

Het Fondsmanagement van het Brabant Life Sciences Seed Fonds is een team van ervaren ondernemers en investeerders. Het team wordt verder ondersteund op juridisch gebied door Toon Lips (voormalig partner bij Holland van Gijzen, advocaten en notarissen) waar hij betrokken was bij honderden M&A deals.

De Wetenschappelijke Adviesraad ondersteunt en adviseert het fondsmanagement in het selectieproces van de nieuwe duurzame innovatieve initiatieven. De wetenschappelijke adviesraad bestaat uit specialisten op het gebied van agro, voeding & gezondheid en zal ondersteund worden door andere experts op incidentele basis.

Raad van Commissarissen wordt gevormd door afgevaardigden van alle partners die investeren in het fonds. De raad van commissarissen zal voorgestelde investeringen evalueren om er zeker van te zijn dat zij overeenstemmen met de principes van het Brabant Life Sciences Seed Fonds. De voorzitter van de raad is Peter Beckers, voormalig lid van de Raad van Bestuur van VION NV. Daarnaast bekleedt hij diverse andere relevante bestuurlijke en toezichthoudende functies, o.a. bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in het Curatorium Leerstoel Coöperatief Ondernemerschap Tias NIMBAS University en het Strategisch Beraad Noord Oost Brabant. Hij volgt Kees Wiechers op als voormalig voorzitter van het Brabant Life Sciences Seed Fonds.