image

Participaties van Brabant Life Sciences Seed Fonds

image

Amphera B.V.

Amphera is eind 2012 opgericht om een veelbelovende nieuwe immunotherapie tegen mesothelioom (=asbestkanker) verder te ontwikkelen. Dit wordt veroorzaakt door inhalatie van asbestvezels, gemiddelde overleving na diagnose is circa 9 maanden. Met de huidige 'standard of care' behandeling (chemotherapie) wordt dat circa 12 maanden. De behandeling van Amphera volgt idealiter ná deze chemotherapie. De immunotherapie van Amphera is op dit moment de enige optie die zicht biedt op verdere levensduur verlenging voor mesothelioompatiënten.

Voor nadere informatie zie: www.amphera.nl          

image

Bionovion B.V. is Aduro Biotech Europe geworden

BioNovion is gestart door drie voormalig R&D werknemers van MSD, met de ambitie om een duurzaam bedrijf op te zetten dat in samenwerking met top–onderzoeksinstituten en medische centra hoogwaardige kennis vertaalt in kandidaat-geneesmiddelen. In 2015 is BioNovion ondergebracht bij Aduro Biotech. 

Voor nadere informatie zie: www.aduro.com

image

Glycostem Therapeutics B.V.

Glycostem Therapeutics B.V. is een Nederlands life science bedrijf dat cellulaire immuun therapieën voor de behandeling van leukemie en andere vormen van kanker ontwikkelt. 
Het bedrijf heeft daartoe een nieuw en innovatief GMP cel productie systeem ontwikkeld, waarmee grote hoeveelheden actieve en zeer zuivere Natural Killer (NK) cellen uit navelstrengbloed kunnen worden geproduceerd. Het eerste NK-cel product wordt inmiddels klinisch getest en de resultaten zijn zeer veelbelovend.

Voor nadere informatie zie: www.glycostem.com

image

Isobionics B.V.

Isobionics B.V. ontwikkelt en produceert hoge kwaliteit natuurlijke geur- & smaakstoffen langs biologische weg (witte biotechnologie) zodanig dat steeds schaarser wordende grondstoffen behouden worden voor voeding van de alsmaar toenemende wereldbevolking. De primaire focus van Isobionics is het ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve baanbrekende routes voor specifieke producten in de geur- & smaakstoffen met een hogere zuiverheidsgraad tegen lagere kosten.

Voor nadere informatie zie: www.isobionics.com

image

Newtricious B.V.

Newtricious B.V. is in 2006 opgericht met als doel innovaties in voeding te ontwikkelen die bijdragen aan een beter en gezonder leven van mensen. Als Nederlands life-sciences bedrijf werkt Newtricious samen met vooraanstaande wetenschappers, innovatieve bedrijven, organisaties en overheid. Het is hierbij de uitdaging om gezamenlijk met partijen in wisselende samenstelling actieve ingrediënten en producten in de voeding te ontwikkelen, zogenaamde nutraceuticals.


Voor nadere informatie zie: www.newtricious.nl

image

Netherlands Translational Research Center B.V.

NTRC B.V. slaat een brug tussen universiteiten en de farmaceutische industrie. NTRC voert de vroege fase van het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen uit in nauwe samenwerking met academische centra in Nederland. NTRC ontwikkelt kandidaat geneesmiddelen op basis van kleine synthetisch chemische verbindingen, waarna NTRC op zoek gaat naar licentiepartners voor deze projecten. Daarnaast heeft NTRC een pallet aan producten en diensten ontwikkeld waarmee ze voor derden kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Voor nadere informatie zie: www.ntrc.nl

image

Protix Biosystems B.V.

Protix Biosystems B.V. ontwikkelt duurzame eiwitten van hoge kwaliteit die dienen als alternatief voor vismeel en andere voedingssupplementen. Dit gebeurt door het omzetten van organische afvalstromen door middel van een verscheidenheid aan insecten. De voedingswaarde van insecten wordt steeds meer gezien als een mogelijke oplossing voor de dreigende voedseltekorten. Het gebruik van insecten kan ook helpen om ons afval te verminderen en overbevissing te voorkomen. Protix is een voorbeeld voor circulaire economie.

Voor nadere informatie zie: www.protix.eu

image

Eggciting Products

Eggciting Products is een spin off bedrijf van Newtricious BV. Eggiciting Products heeft innovatieve apparaten ontwikkeld voor de bereiding van eieren voor de professionele markt. 

Voor meer informatie zie: www.eggcitingproducts.com