Eerste resultaten van Reactive klinisch onderzoek (Pancreas kanker)

Prof. Casper van Eijck presenteert eerste resultaten van REACTIVE klinisch onderzoek voor de behandeling van pancreas kanker