NL

Partners

 

 

  BIM_logo _RGB_compact _DEF

De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) is één van de grootste spelers op de Bossche markt van bedrijfsonroerend goed. De BIM bestaat sinds 1950 en is daarmee ook één van de oudste publieke investeringsmaatschappijen. Maar als het gaat om ondernemen, is de BIM bijzonder jong van geest. Stimuleren en participeren, daarmee maakt de BIM het verschil.

Het verhuren van kantoorruimtes, bedrijfsruimtes en opslagruimtes: dat is waar iedereen de BIM van kent. Maar we doen méér: we brengen ondernemers samen en stimuleren de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch. Onze ambitie is om bij de top 5 van steden met het meest gunstige economische vestigingsklimaat te horen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Om deze toekomstvisie waar te maken zetten wij in op vier pijlers: huisvesten, participeren, verbinden en ondersteunen.

  Logo _biox
Biox Biosciences B.V. is een private investeringsmaatschappij gespecialiseerd in vroege en mid fase investeringen op het gebied van duurzame life sciences. Naast het verstrekken van kapitaal, biedt het bedrijf de mogelijkheid aan zijn investeringen om te assisteren bij strategische en financiële planning, bedrijfsfinanciering, financiële administratie en huisvesting door middel van dochteronderneming WesterToren Innovation Centre BV.


Logo _bom
De missie van NV BOM is: 'het creëren van kansen voor Brabant door het versterken van de economische groei en innovatieve kracht'.
BOM ondersteunt bedrijven door ze echt te helpen met het verder organiseren van en participeren in het bedrijf. Bovendien deelt BOM kennis en ervaring met locale autoriteiten en andere organisaties op een manier die resulteert in een vruchtbaar investeringsklimaat.
 

Logo _zlto

ZLTO is een organisatie van ca. 10,500 ondernemers in de groene ruimte. Zij stimuleren actief ontwikkeling en innovatie in de groene sector van de economie en ondersteunen hun leden in het realiseren van een duurzame positie in de markt en de maatschappij. Het lukt ZLTO om deze doelen te realiseren door een unieke combinatie van netwerk, consultancy en financiële investeringen. ZLTO investeert ook in innovaties in de groene ruimte via deelname in het bedrijf en het managen van projecten, het overdragen van kennis en ervaren netwerken.


 

Logo _rabobank

De Rabobank Groep kent een volledig aanbod als financiële dienstverlener die op basis van coöperatieve principes werkt. Zijn oorsprong ligt in de lokale leningscoöperatieve verenigingen die in Nederland bijna 110 jaar geleden door ondernemende mensen werden opgericht die vrijwel geen toegang tot de kapitaalmarkt hadden. De Rabobank Groep bestaat uit 153 onafhankelijke lokale coöperatieve Rabobanken in Nederland plus hun centrale organisatie Rabobank Nederland en zijn dochterondernemingen. De Rabobank Groep dient ongeveer 9.5 miljoen cliënten wereldwijd en telt meer dan 61.000 personeelsleden in 45 landen.
Rabobank 's-Hertogenbosch e.o. is één van de 153 onafhankelijke lokale banken. In termen van Tier I kapitaal, classificeert de organisatie zich onder de twintig grootste financiële instellingen van de wereld. Lokale Rabobanken en hun cliënten vormen de kern coöperatieve zaken van de Rabobank Groep. De banken zijn lid en aandeelhouders van de supralokale coöperatieve organisatie, Rabobank Nederland, die de banken adviseert en hun lokale diensten steunt. Rabobank Nederland controleert, namens de Nederlandse Centrale Bank, ook de solvabiliteit, de liquiditeit en de administratieve organisatie van lokale Rabobanken. Rabobank Nederland is een (internationale) handelsbank en treedt verder op als bank van bankiers aan de Groep en is de houdstermaatschappij van een groot aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. De Rabobank Groep combineert het beste van twee werelden; de lokale betrokkenheid en de persoonlijke benadering van lokale Rabobanken met de deskundigheid en de schaalvoordelen van Rabobank Nederland en dochterondernemingen.

 

RVO

De Seed Capital regeling is in 2009 toegewezen aan het Brabant Life Sciences Seed Fonds. Met de Seed Capital-regeling ondersteunt het ministerie van Economische Zaken vooral technostarters en creatieve starters. Via deze regeling verstrekt het ministerie kapitaal aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

 

 

Logo _provincienoordbrabant

Het Fonds is een intensieve samenwerking aangegaan met het Spin Off Fonds van de Provincie Noord Brabant dat beheerd wordt door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Doel van deze samenwerking is om via co-financiering de Life Sciences Sector verder te stimuleren.
In deze tijd is het belangrijk dat de regionale economie nieuwe impulsen krijgt en de partners, waaronder de Provincie Noord Brabant en BOM, vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan het creëren van nieuwe werkgelegenheid en een innovatief ondernemersklimaat.